8/26/2017

Bina' Dalam Ilmu Sharaf

Bina' Dalam Ilmu Sharaf
Dalam ilmu sharaf ada yang dinamakan bina’, sedangkan pengertian bina' adalah 

البناء هو الصيغة باعتبار حروفها و حركاتها و سكانتها
Bina’ adalah kalimat yang ditinjau dari segi hurufnya (tata letaknya), serta dari segi harokat dan matinya huruf” ( kitab fathul khobir)

BINA' dapat dipahami sebagai kerangka asal lafadz. Untuk dapat mengetahui kokoh tidaknya suatu lafadz maka perlu memahami tentang bina’ sehingga asal usul lafadz dapat diketahui. Dengan mengetahui asal usul lafadz akan mudah mencari makna dalam kamus-kamus Arab.

Bina' dalam ilmu sharaf cukup sederhana, hanya dengan mengetahui rumus fa’ fi’il, ain fi’il yang ada dalam kitab tashrifan. Dalam amtsilatut sudah disebutkan mengenai bina' pada bagian kiri. Misalkan lafadz Dharoba, maka disampingnya ada nama bina'.

Bina’ sendiri terbagi menjadi tujuh macam.

1. Bina Shahih ialah kalimat Fi’il yang huruf asalnya fa’, ain dan lam fi’ilnya selamat dari huruf illat,  Contoh: نَصَرَ – ضَرَبَ – فَتَحَ

2. Bina’ Mudha’af  Kalimat yang A’in fi’il dan Lam fi’ilnya terdiri dari huruf yang sama. Contoh: مَدَّ – قَرَّ – دَلَّ

3. Bina’ Mahmuz adalah Kalimat yang huruf asalnya menggunakan huruf Hamzah. Contoh : Contoh: أَمَلَ

4. Bina’ Mitsal adalah Kalimat yang fa’ fiilnya berupa Huruf ‘Illat. Contoh وَضَعَ - يَبِسَ - يَسَرَ

5. Bina’ Ajwaf ialah Kalimat yang ‘Ain Fiil nya berupa huruf ‘illah. صَانَ Asalnya صون

6. Bina’ Naqis ialah Apabila Lam Fi’il nya berupa huruf illah. Contoh : غَزَا Asalnya غزو

7. Bina Lafif  ialah setiap Kalimat yang kedua huruf nya terdiri dari huruf ‘illat. Contoh : شَوَى - قَوِيَ

Penjelasan lengkap mengenai pembagian bina' dan macam-macamnya. Silahkan klik : PEMBAGIAN DAN MACAM-MACAM  BINA'