7/21/2017

Macam-macam Pembagian Bina' dan Contohnya

Pengertian Bina'
Bina dalam ilmu sharaf merupakan kerangka (Frame) suatu kalimat. kerangka asal lafadz itulah dalam shorof disebut bina’. Dengan mempelajari bina' dalam sharaf, maka usul lafadz dapat diketahui sehingga mudah mencari suatu makna dalam kamus-kamus Arab.

Cara mengetahui Bina' dalam ilmu sharaf cukup sederhana, yakni hanya dengan mengetahui lafadz فَعَلَ dengan kata kunci huruf FA', A'IN, dan LAM. Disebut juga Fa' fi'il, ain fi’il, dan lam fi’il.
macam macam pembagian bina'

Macam-macam pembagian Bina'
Bina’ terbagi menjadi 7 macam yang terkumpul dalam Qa'idah:
أَجْــوَفُ مَهْمُــوْزٌ نَــاقِصٌ لَفِيْــفٌ  #  مُضَــاعَفُ أَوْ مِثـَالٌ أَوْ صَحِيحٌ

1. Bina Shahih Pengertian Bina’ Shahih ialah kalimat Fi’il yang huruf asalnya fa’, ain dan lam fi’ilnya selamat dari huruf illat, hamzah dan tadh’if (dua huruf yang sama).
Contoh: نَصَرَ – ضَرَبَ – فَتَحَ

2. Bina’ Mudha’af  Idalah Kalimat yang A’in fi’il dan Lam fi’ilnya terdiri dari huruf kembar.
Contoh: مَدَّ – قَرَّ – دَلَّ
Adapun Mudho’af untuk Fi’il Ruba’iy adalah Kalimat yang Fa’ fiil dan Lam fi’il pertama terdiri dari huruf kembar dan Ain fi’il dan Lam fi’il kedua juga terdiri dari huruf sama kembar. contoh: قَلْقَلَ – وَسْوَسَ – طَأْطَأَ

3. Bina’ Mahmuz Kalimat yang asal yang hurufnya  menggunakan huruf Hamzah. Pembagiannya sebagai berikut:
- Apabila posisi Huruf Hamzah menempati Fa’ Fi’il, maka dinamakan Bina’ Mahmuz Fa’.
Contoh: أَمَلَ
- Apabila Huruf Hamzah berada pada ‘Ain Fi’il, dinamakan Bina’ Mahmuz ‘Ain.
Contoh : سَأَلَ
- Apabila Huruf Hamzah menempat posisi Lam Fi’il, maka disebut Bina’ Mahmuz Lam.
Contoh : قَرَأَ

4. Bina’ Mitsal Kalimat yang fa’ fiilnya berupa Huruf ‘Illat.
- Apabila Huruf ‘Illatnya berupa huruf wau (و) maka dinamakan:
  Bina’ Mitsal Wawi. contoh: وَعَدَ – وَضَعَ – وَجِلَ
- Apabila fa’ fi’ilnya berupa huruf illat Ya’ (ي), maka dinamakan:
  Bina’ Misal Ya-i. contoh: يَسَرَ – يَبِسَ – يَفَعَ

5. Bina’ Ajwaf Kalimat yang ‘Ain Fiil nya berupa huruf ‘illah.

- Apabila A'in Fi’ilnya berupa Harf ‘Illat Wau (و) maka dinamakan Bina Ajwaf wawiy contohnya: صَانَ – قَالَ – خَافَ Asal bentuknya  صون – قول – خوف

- Apabila Huruf Ain Fi’ilnya berupa Harf ‘Illat ya’ (ي), maka disebut:
Bina’ Ajwaf Ya-i contohnya: سَارَ – هَابَ – بَاعَ Asal bentuk huruf nya adalah  سير – هيب – بيع

6. Bina’ Naqis Apabila Lam Fi’il nya berupa huruf illah.

- Jika huruf illatnya wau, dinamakan Bina’ Naqish Wawi 
contoh : غَزَا – رَجَا Asal bentuknya: غزو – رجو
- Jika  Huruf Illat nya menggunakan huruf Ya’, maka disebut Bina’ Naqish Ya’i 
contohnya:
سَرَى – رَمَى Asal bentuk nya سري – رمي

7. Bina Lafif  ialah setiap Kalimat yang kedua huruf nya terdiri dari huruf ‘illat.

- Jika huruf 'illatnya menempati pada Fa’ fiil dan Lam fi’il, dinamakan Bina’ Lafif Mafruq 
contoh nya :
وَقَى – وَجِيَ – وَلَى Asalnya  وقي – ولي
-Apabila kedua huruf illat itu menempati pada ‘Ain fiil dan Lam fiil, disebut Bina’ Lafif Maqrun contoh : شَوَى – قَوِيَ – رَوِيَ Bentuk asal : شوي