12/14/2016

Sekilas Pengertian Zakat Fitrah

zakat fitrah
Sampailah kita pada puncak bulan ramadhan menuju hari kemenangan, hari raya idul fitri. Sebagai umat islam tentunya kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. setiap orang islam, laki-laki perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, semuanya diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah.

Pengertian Zakat fitrah ialah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka atau tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadhan. Batas ahirnya yaitu sebelum masuk waktu Shalat Idul Fitri atau sebelum Imam dan Makmum melaksanakan Shalat Idul Ied.

kewajiban menunaikan zakat fitrah dalam jenis harta dan makanan bagi mereka yg mampu atau masuk kedalam Syarat Wajib Zakat Fitrah kepada yang berhak untuk menerimanya.

”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.” (HR. Bukhari, no. 1503 dan Muslim, no. 984)

Keutamaan Zakat Fitrah sangat banyak, karena selain bisa untuk mensucikan diri dan jiwa kita, Zakat Fitrah bisa memberikan kita Pahala yg sangat banyak, melancarkan segala usaha kita dan dibukakan pintu surga Sehingga mulai saat ini sebagai seorang muslim harus mengeluarkan dan membayar Zakat Fitrah 

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata Fitrah yang ada merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.